MIXER-VANG SỐ KARAOKE DSP6900

8.000.000 

– Model: DSP-6900
– Tỷ số nhiễu: Mic 80 dB / Music 90dB
– Tỷ lệ méo: Mic 0,05% / Music 0,01%
– Độ nhạy: Mic 8mV / Music 300 mV
– Trở kháng đầu vào: Mic 47 K / Music 47 K
– Khối lượng: 2,9 Kg
– Kích thước: 540 X 250 X 90 mm