DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH CHUYÊN NGHIỆP

 • Các thiết bị bao gồm:
  – Đầu Karaoke hiện đại ANA VOD S-68
  – Amplifier ANA FU-500
  – Loa Karaoke RKB CF-12Pro
  – Sub điện ANA SA-12
  – Micro ANA Pro X-10