ĐẦU KARAOKE ONLINE VOD S81

10.000.000 

– Hỗ trợ cho bên ngoài USB 2.0
– 1000M Ethernet (RJ45 Interface)
– Điện 12V/7A
– HDD x 4
LƯU Ý: Giá bán sản phẩm không bao gồm ổ cứng